Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

DPS Gjøvik - Ambulant akuttenhet, Sykehuset Innlandet HF søker 2 musikkterapeuter

DPS Gjøvik - Ambulant akuttenhet, Sykehuset Innlandet HF søker 2 musikkterapeuter

Stillingene som musikkterapeut organiseres i et prosjekt, med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Innlandet. Tiltaket vil være et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet og kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land.        
                                    
Stillingsressursene skal gi tilbud til pasienter i FACT-team, pasienter ved SI Reinsvoll og DPS Gjøvik og brukere av Kulturnettverket.

Tiltaket skal bidra til at den enkelte finner sine interesser og ressurser, opplever mening og mestring, får tilbake troen på seg selv og styrker evnen til å mestre eget liv.  

Tiltaket skal bidra til helhet og sammenheng i tjenestetilbudet med særlig vekt på gode overganger fra behandling til et meningsfullt liv i lokalsamfunnet.

Sykehuset Innlandet Reinsvoll har gode fasiliteter for individuell- og gruppetilbud, samt instrumenter tilgjengelig som prosjektet kan dra nytte av.

Startdato innen 01.10.19. Prosjekt ut 2020, med mulighet til forlengelse.  Øygarden kommune  søkjer aktivitetsterapeut

Øygarden kommune søkjer aktivitetsterapeut

Programmet for POLYFON-konferansen 2019 er klart!

Programmet for POLYFON-konferansen 2019 er klart!