Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapeut søkes til - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Stab Kristiansand

Musikkterapeut søkes til - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Stab Kristiansand

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Stab i Kristiansand har følgende stilling ledig:
100 % fast stilling for musikkterapeut. Stillingen er knyttet til staben til avdelingssjefen. Vi er lokalisert på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, 
nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Bilde fra abup.no

Ny folkehelsemelding

Ny folkehelsemelding

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer