Music and Medicine - konferanse i Barcelona

7- 10. juni 2018 arrangerteThe International Association for Music and Medicine (IAMM)konferanse for femte gang. Konferansen fant sted i den vakre og kulturelle storbyen Barcelona i Spania. Norge var godt representert på konferansen med seks motiverte og engasjerte musikkterapeuter som var klar for å både presentere og la seg inspirere av ny kunnskap.

Av Julie Mangersnes

(illustrasjonsfoto: iStock.com/VitalyEdush)

Musikkterapeutiske tjuvstartar. Eller: føre var, før og no

Det følgjande er ein skriftleggjort versjon av opningsføredraget ved den femte norsk musikkterapikonferansen, arrangert av NFMT 7.-9. juni 2018 (Jubileumskonferansen 40 + 30). Eg takkar for invitasjonen til å halde føredraget, og for sjansen til å reflektere over norsk musikkterapis historie og framtid, saman med professor Gro Trondalen ved Norges musikkhøgskole. 

Av Professor Brynjulf Stige

Musikkterapi og autisme – forsking og praksis i rørsla

KOMMENTAR: Den store internasjonale studien som undersøkte effekten av improvisatorisk musikkterapi hos barn med autisme – TIME-A prosjektet – er avslutta. Mange har sett fram til å sjå utfallet, men som Merete Lippert Tobiassen skriv i sin kommentar til TIME-A resultata, blei dei ikkje slik som forventa. 

Karin Mössler, Forsker II GAMUT, Uni Research Helse