Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Vikariat: Lørenskog kommune søker musikkterapeut

Vikariat: Lørenskog kommune søker musikkterapeut

Vi søker en musikkterapeut i 100 prosent vikariat i perioden 14.11.19-30.11.20. 

Arbeidssted vil være ved kommunens to sykehjem; Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet.

Musikkterapien i Lørenskog er godt innarbeidet, og er et samarbeid mellom Lørenskog musikk- og kulturskole og sykehjemmene. Vi har 5 musikkterapeuter som jobber på ulike steder i kommunen, og som møtes regelmessig for erfaringsdeling og teamarbeid.

Arbeidet foregår på dagtid, og mandager til kl. 18.15. I tillegg må noe kveldsarbeid påregnes i forbindelse med arrangementer. Det vil være tett samarbeid med kulturledere og annen musikkterapeut.


Arbeidsoppgaver
Drifte musikkterapitilbudet
Ha musikkstunder i grupper 
Individuell oppfølging av pasienter 
Lede korøvelse, formiddagsdans, allsang
Dokumentasjon i journalsystem
Samarbeide tverrfaglig

Dokumenter tilknyttet psykisk helsevern

Dokumenter tilknyttet psykisk helsevern

Råd til nyutdannede musikkterapeuter

Råd til nyutdannede musikkterapeuter