Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Tyrilistiftelsen søker musikkterapeut til Tyrilisenteret i Oslo (Kampen)

Tyrilistiftelsen søker musikkterapeut til Tyrilisenteret i Oslo (Kampen)

Tyrilisenteret i Oslo (arbeidssted Kampen) søker musikkterapeut i 100 % stilling. Tyrili Kampen har til enhver tid 25–30 mannlige pasienter og tilbyr langtids døgnbehandling av rusmiddelavhengighet, samt ambulant behandling før og etter døgninnleggelse.

Kvalifikasjoner:

  • Master i musikkterapi

  • Gjerne videreutdanning innen rus og avhengighet og/eller psykisk helsearbeid

  • Gjerne erfaring med miljøterapi og gruppebaserte metoder 

Personlige egenskaper:  

  • Engasjement og endringsoptimisme

  • Samarbeidsevne; trives med å jobbe i team og gjøre kolleger gode

  • God struktur og evne til selvstendig arbeid

  • Faglig og personlig trygghet

Søknadsfrist 20.08

Bergen kommune søker Musikkterapeut / Kulturskolelærer

Bergen kommune søker Musikkterapeut / Kulturskolelærer

100% ledig stilling ved  PPS i Bergen

100% ledig stilling ved PPS i Bergen