Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Bergen kommune søker Musikkterapeut / Kulturskolelærer

Bergen kommune søker Musikkterapeut / Kulturskolelærer

Bergen kulturskole er et inkluderende og mangfoldig læringssted som fremmer glede og utfoldelse og et vidt spekter av kreative og kunstneriske opplevelser.

Ved Bergen kulturskole, Senter for musikkterapi, er det nå ledig en 100 %-stilling som musikkterapeut/musikk- og kulturskolelærer innen musikkterapi. Stillingen er sammensatt som følger:

  • 60 % fast stilling fra 1. august 2019

  • 40 % vikariat for skoleåret 2019-2020 (1/8-2019 til 31/7-2020)

Søknadsfrist: 03.08.2019

Helsefagarbeider 50-100 % fast stilling

Helsefagarbeider 50-100 % fast stilling

Tyrilistiftelsen søker musikkterapeut til Tyrilisenteret i Oslo (Kampen)

Tyrilistiftelsen søker musikkterapeut til Tyrilisenteret i Oslo (Kampen)