Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Frydenlund skole og ressurssenter søker musikkterapeut

Frydenlund skole og ressurssenter søker musikkterapeut

Arbeidsoppgaver
Musikkterapeuten arbeider i team med to spesialpedagoger. Arbeidet består vesentlig av grunnleggende kommunikasjon via musikkterapi, men også noe undervisning i andre grunnleggende ferdigheter. Det er to musikkterapeuter ved Frydenlund skole og ressurssenter som det er mulig å ha et faglig samarbeid med.

Kvalifikasjoner
Musikkterapi på bachelor eller master nivå. I tillegg til utdanning ønsker vi søkere med erfaring med og interesse for arbeid med utviklingshemmede elever, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) og elever med autismespekterforstyrrelser. 
  
Personlig egnethet vektlegges.

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 9-1, og om nødvendig tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.  


Vi tilbyr
- lønn etter hovedtariffavtalen 
- varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter og videreutdanning  
- god pensjons- og forsikringsordning 
- bedriftshelsetjeneste 
- aktivt bedriftsidrettslag 

Musikkterapeutenes første streik

Musikkterapeutenes første streik

Helsefagarbeider 50-100 % fast stilling

Helsefagarbeider 50-100 % fast stilling