Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Øygarden kommune  søkjer aktivitetsterapeut

Øygarden kommune søkjer aktivitetsterapeut

Kort om stillinga

På Tednebakkane omsorgssenter i Øygarden er det nyleg oppretta stilling som aktivitetsterapeut. Tednebakkane har 48 plassar både innan somatikk og demens, korttid og langtid, dagsenterdrift for heimebuande og fleire omsorgsbustadar. Bebuarane på omsorgssenteret deltek så langt råd er på fellesaktiviteter på dagsenteret.

Målet med å tilsetja aktivitetsterapeut på er å auka aktivitetstilbodet for bebuarane og styrka den enkelte sin livskvalitet.

Det er ein førestnad at terapeuten arbeider utover ettermiddag /kveld og helg ved behov.

Kvalifikasjonar for stillinga

Minimum 3-årig høgskule

Ønskjeleg med kompetanse innan ergoterapi og/eller musikkterapi

Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnlegAnniken Hauglie stanset sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd

Anniken Hauglie stanset sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd

DPS Gjøvik - Ambulant akuttenhet, Sykehuset Innlandet HF søker 2 musikkterapeuter

DPS Gjøvik - Ambulant akuttenhet, Sykehuset Innlandet HF søker 2 musikkterapeuter