Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Sang i eldreomsorgen søker leder (vikariat)

Sang i eldreomsorgen søker leder (vikariat)

Programmet Sang i eldreomsorgen sitt hovedmål er å øke bruken av sang som helsefremmende tiltak i norsk eldreomsorg. Sang i eldreomsorgen skal tilby kurs, veiledning, oppfølging og materiell (inkludert digitalt materiell) til heldøgns omsorgsinstitusjoner, dagtilbud og hjemmetjeneste, samt organisasjoner, for å nå dette målet. Sang i eldreomsorgen skal være synlig i samfunnet som en seriøs og faglig sterk aktør på musikk- og eldrehelsefeltet.

Sang i eldreomsorgen er en del av den nasjonale satsingen Krafttak for sang, og støttes økonomisk av Kulturdepartementet. Folkeakademienes landsforbund er operatør for Sang i eldreomsorgen.

Leder - vikariat

Har du kompetanse innen musikk og eldrehelse, og et ønske om å jobbe med dette på systemnivå, kan du være den vi søker etter! Vår leder skal ut i en treårig forskningspermisjon, og vi søker hennes vikar for hele perioden. Som leder for programmet Sang i eldreomsorgen får du det overordnede ansvaret for planarbeid og aktivitet.

Arbeidsoppgaver:
– Utvikling og oppdatering av alt faglig opplegg og materiell for Sang i eldreomsorgen sin kurs- og veiledningsvirksomhet, inkludert oppfølging av Syngende eldreinstitusjoner.
– Holde kurs, foredrag og konferanseinnlegg.
– Rekruttering, opplæring og oppfølging av kursholdere.
– Oppfølging av Sang i eldreomsorgen sitt strategi- og utviklingsarbeid, inkludert politisk strategi.
– Etablering og oppfølging av samarbeidsprosjekter mellom Sang i eldreomsorgen og andre organisasjoner.
– Informasjons- og kommunikasjonsarbeid, inkludert nettside, sosiale medier og markedsføring (i samarbeid med kommunikasjonsansvarlige i Folkeakademiet og Krafttak for sang).
– Delta i Krafttak for sang sin arbeidsgruppe
– Samarbeid med Folkeakademiet og leder for Krafttak for sang om budsjetter, regnskap, søknadskriving og rapportering.

Ønskede kvalifikasjoner:
– Godkjent masterutdanning i musikkterapi eller tilsvarende
– God kjennskap til, og erfaring fra, eldrehelsefeltet
– Erfaring med administrativt arbeid, inkludert økonomi, søknadskriving og rapportering
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne
– Gode samarbeidsevner, lederegenskaper, kommunikasjons- og formidlingsevner

Vikariat for musikkterapeut ved Haug skole og ressurssenter - høsten 2019

Vikariat for musikkterapeut ved Haug skole og ressurssenter - høsten 2019

Tilbake til sosial deltakelse med musikkterapi

Tilbake til sosial deltakelse med musikkterapi