Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune søker musikkterapeut

Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune søker musikkterapeut

Fra utlysningen:

Velkommen som medarbeider i PPS Vest. I Bergen har vi fire Pedagogisk-Psykologisk Sentre (PPS). Hvert PPS består av tre avdelinger: Avdeling PPT og to Avdeling Pedagogisk Fagsenter. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder.

Fagsentrene arbeider tett sammen i forhold til kompetanseheving og faglig utvikling og består av spesialpedagoger, logopeder, musikkterapeuter og pedagoger knyttet til tjenesten "Spesialtiltak i barnehage". Pedagogisk Fagsenter Laksevåg er en virksomhet som jobber aktivt med system- og individrettet arbeid i barnehager, både når det gjelder tidlig innsats og kompetanseheving. 

Arbeidsoppgaver

Musikkterapeuten er en del av det spesialpedagogiske teamet ved fagsentrene
Arbeidsoppgavene vil innebære utøvende spesialpedagogiske tjenester etter § 19 a i Lov om barnehager samt kurs/Lavterskeloppdrag og veiledning til barnehagens personale. Arbeidet vil foregå i samarbeid med avdelingsleder, spesialpedagoger, støttepedagoger, barnehagepersonale, foresatte og andre faginstanser. 

Kvalifikasjoner

Godkjent musikkterapiutdanning

Relevant erfaring fra arbeid som musikkterapeut

Erfaring med spesialpedagogisk arbeid i barnehage er ønskelig

Vi søker en person som kan arbeide selvstendig, målrettet og strukturert

Gyldig politiattest

Beherske norsk skriftlig og muntlig 

Innspillsmøter i Bergen og Oslo: Hva er kursbehovet for personer med erfaringskompetanse i musikkterapi?

Innspillsmøter i Bergen og Oslo: Hva er kursbehovet for personer med erfaringskompetanse i musikkterapi?

Ny folkehelsemelding

Ny folkehelsemelding