Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Norges musikkhøgskole søker universitetslektor i musikkterapi

Norges musikkhøgskole søker universitetslektor i musikkterapi

Stillingens omfang, fagområde og arbeidsoppgaver

Stillingen er en 100 % fast stilling, ledig fra 1. august 2019. Det kan alternativt være aktuelt å tilsette i to stillinger à 50 %. Søkere bes oppgi om de primært søker 100 % eller 50 % stilling.

Stillingens fagområde er musikkterapi med vekt på undervisningsoppgaver innen årsstudiet/videreutdanningen musikk og helse og masterprogrammet i musikkterapi.

Søknadsfrist 20.01.2019

Dagskonferanse: Musikkterapiforskning i dag - internasjonale perspektiver

Dagskonferanse: Musikkterapiforskning i dag - internasjonale perspektiver

Norges musikkhøgskole søker førsteamanuensis i musikkterapi

Norges musikkhøgskole søker førsteamanuensis i musikkterapi