Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Norges musikkhøgskole søker førsteamanuensis i musikkterapi

Norges musikkhøgskole søker førsteamanuensis i musikkterapi

Stillingens omfang, fagområde og arbeidsoppgaver

Stillingen er en fast, 100 % stilling, ledig fra 1. august 2019.

Stillingens fagområde er musikkterapi. Stillingen vil være knyttet til fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi og til Musikkhøgskolens Centre for Research in Music and Health (CREMAH).

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, forskning og faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes går aktivt inn i samarbeid med kolleger og generelt bidrar til å styrke det faglige miljøet ved høgskolen.

Søknadsfrist 20.01.2019

Norges musikkhøgskole søker universitetslektor i musikkterapi

Norges musikkhøgskole søker universitetslektor i musikkterapi

NFMT på to turer til Asia på under 50 dager!

NFMT på to turer til Asia på under 50 dager!