Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapeut 100 % stilling - Hellerud videregående skole

Musikkterapeut 100 % stilling - Hellerud videregående skole

Hellerud er en skole med engasjerte ansatte i alle ledd. Det er god trivsel blant både elever, lærere og øvrige ansatte ved skolen. Vi jobber sammen for at elevene våre skal utvikle seg mest mulig både faglig og sosialt i et trygt og stimulerende skolemiljø. Nå søker vi etter deg som er høyt motivert, faglig dyktig og vet at gode relasjoner, faste rammer og høye forventninger er nødvendig for at elevene skal lykkes. 

Stillingen er lagt ti tilrettelagt avdeling

Arbeidsoppgaver

  • Musikkterapeuten har ansvar for all musikkterapi/-undervisning på avdelingen 
  • Legge til rette for og gjennomføre musikkterapi og musikkundervisning for elever, både individuelt og i grupper
  • Fremme og motivere for fysisk og/eller sosial aktivitet
  • Andre undervisningsoppgaver som for eksempel kommunikasjon, sosiale ferdigheter vil kunne gis
  • Delta på faglige møter, kartlegge og skrive rapporter
  • Holde seg faglig oppdatert særlig i faget musikkterapi
  • Evaluere fortløpende musikkterapitilbudet sammen med nærmeste leder
POLYFON-konferansen 22. nov på Studentsenteret

POLYFON-konferansen 22. nov på Studentsenteret

Minikonferanse: Musikk og folkehelse

Minikonferanse: Musikk og folkehelse