Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Ledig stilling i Porsgrunn

Ledig stilling i Porsgrunn

Musikkterapeut/musikklærer - for særskilte målgrupper - 25% fast stilling - kulturskolen (Porsgrunn kommune)

Porsgrunn kulturskole har ca 850 elever innen musikk, dans, teater og visuell kunst. Kulturskolen arbeider for å utvikle de musiske og kreative egenskaper i mennesket. Foruten gleden over selve opplevelsen, lærer elevene seg også langsiktig og systematisk arbeid samt ferdigheter som de vil ha glede av hele livet.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise musikkelever med en eller annen form for psykisk utviklingshemming eller funksjonshemmede. En blanding av individuell undervisning og undervisning i grupper.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis ønskes det søkere med musikkterapeutisk utdanning. Det er eventuelt ønskelig med høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag og praktisk-pedagogisk utdanning.

 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper

 • Det legges betydelig vekt på at den som tilsettes evner: 

 • å legge til rette for å utvikle et miljø som skaper relasjoner, tilhørighet og motivasjon for læring og utvikling blant sine elever.

 • å gi tilpasset opplæring både individuelt og i grupper.

 • å arbeide målbevisst etter skolenes verdigrunnlag, formål og målsettinger.

 • å ha en jevnlig og god kommunikasjon med foresatte.

 • å ha en kritisk refleksjon over egen praksis.

 • å kunne utvikle faget i samarbeid med andre kollegaer.

 • å ha et bevisst forhold til sine mange roller som profesjonsutøver.

Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med den enhver tid gjeldende avtale for kulturskolelærere. Lønnsplassering etter utdannelse og praksis.

 • Attester og vitnemål fremlegges ved intervju eller etterspørres før tilsetting finner sted.

 • Porsgrunn kommune er en IA-virksomhet

Generelle opplysninger

 • Porsgrunn kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 • Iflg. offentlighetslovens § 25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Porsgrunn kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

 • Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse. Dette gjelder stillinger der du skal jobbe med barn og personer med utviklingshemning samt stillinger innenfor helse og omsorg. Denne attesten skal ikke ligge ved søknaden.

Bilde: Porsgrunn Porselensfabrikk

Ny musikkterapeut til forskningsprosjektet

Ny musikkterapeut til forskningsprosjektet

Profesjonskompetanse og karriereveier i musikkterapi. Om spesialistutdanning for musikkterapeuter

Profesjonskompetanse og karriereveier i musikkterapi. Om spesialistutdanning for musikkterapeuter