Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Ledig stilling som fagansvarlig for fagpolitisk arbeid

Ledig stilling som fagansvarlig for fagpolitisk arbeid

Ledig stilling som fagansvarlig for fagpolitisk arbeid i Norsk Forening for Musikkterapi (NFMT)

Arbeidsgiver: Norsk Forening for Musikkterapi
Stillingstittel: Fagansvarlig fagpolitisk arbeid
Stillingsprosent: 20%
Sted: Oslo
Frist: 15.11.2018
Varighet: Engasjement til 31.12.2019 med mulighet for forlengelse
Lønn: Etter avtale

Om Norsk Forening For Musikkterapi
Norsk Forening For Musikkterapi (NFMT) ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge. Foreningen samarbeider med ulike organisasjoner for å oppnå et bedre musikktilbud for mennesker med særlige behov.

Bakgrunn
Norsk Forening for Musikkterapi har i dag en daglig leder ansatt i 40 prosent stilling som først og fremst har ansvaret for de administrative funksjonene til foreningen. Samtidig har arbeidsoppgavene endret seg, og foreningen opplever en vekst både med tanke på medlemmer, fagpolitisk arbeid, større tilstedeværelse på digitale plattformer og økte forventninger fra vår medlemsmasse. Foreningen vil av den grunn styrke det fagpolitiske arbeidet, og ønsker nå å engasjere en person som er dedikert til dette ansvarsområdet.

Arbeidsoppgaver
Den fagansvarlige for fagpolitisk arbeid har sammen med daglig leder ansvaret for det fagpolitiske arbeidet til foreningen. Den som blir ansatt samarbeider tett med foreningens fagstrategiske utvalg, som representerer ulike felt innen musikkterapi i Norge: Spesialpedagogisk felt – barn 0-6 år, spesialpedagogisk felt – barn 7-18 år, eldreomsorg, alderspsykiatri og demens, rusbehandling innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) og kommunale rus- og psykiske helsetjenester, psykisk helse, kriminalomsorgen, barnevern og pediatri.

Det er ønskelig at personen som blir ansatt bidrar til foreningen høringsarbeid, deltar på aktuelle innspillsamlinger og andre aktuelle fora og virker inn mot politiske myndigheter. Vedkommende må også gjøre dette arbeidet synlig for foreningens medlemmer via sosiale medier, egen nettside og via foreningens eget tidsskrift Musikkterapi. Det er ønskelig at personen som ansettes deltar på styremøtene til foreningen ved behov.

Den som blir ansatt vil i dialog med styret ha mulighet til å utforme sin egen stilling og tilpasse arbeidstiden etter behov.

Kvalifikasjoner
Godkjent musikkterapiutdanning på masternivå eller tilsvarende. I tillegg til musikkterapiutdanning ønsker vi søkere med erfaring med og interesse for fagpolitisk arbeid og arbeid fra det frivillige organisasjonslivet. Kjennskap til politiske prosesser og offentlig forvaltning vil være en fordel.

Personlig egnethet vil bli lagt til grunn.

Vi tilbyr
- Stillingsbrøk: 20%
- Lønn etter avtale
- Pensjons- og forsikringsordning
- Mulighet til å forme egen stilling
- Kontorplass i foreningens lokaler

Søknadsfrist: 15.11.2018

Kontaktperson:
Kristian Ulyses Andaur
Tlf: 45 22 18 47
E-post: info@musikkterapi.no

Søknad med CV sendes til info@musikkterapi.no
Profesjonskompetanse og karriereveier i musikkterapi. Om spesialistutdanning for musikkterapeuter

Profesjonskompetanse og karriereveier i musikkterapi. Om spesialistutdanning for musikkterapeuter

Kongens fortjenestemedalje til Even Ruud

Kongens fortjenestemedalje til Even Ruud