Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Ledig stilling som Musikkterapeut i Stavanger

Ledig stilling som Musikkterapeut i Stavanger

Vil du være med utviklingen av vår virksomhet for bofellesskap innen psykisk helse og ROP? 
Fra 2017 ble alle bofellesskap innen psykisk helse og ROP lagt under den nye virksomheten "Bo og aktivitet psykisk helse". Vi er nå et samlet og sterkt fagmiljø som dekker hele Stavanger kommune. Vi har ansvar for 16 bofellesskap med ca 180 beboere og 560 ansatte. Administrasjonen er samlokalisert med de to andre virksomhetene " Bo og aktivitet Nord og Sør" for å få et sterkere kompetansemiljø på fag og ledelse. 

Vi skal ha oppmerksomhet på det som fremmer livskvalitet, håp og mestring hos brukerne våre, og tjenestene skal bære preg av dette.Derfor trenger vi din kunnskap, ditt engasjement og ditt pågangsmot! 

Som musikkterapeut samarbeider du tett med virksomhetsledelsen og avdelingsledere og ansatte i den enkelte bolig. 

Du blir et viktig medlem i virksomhetens fellesskap der vi har fokus på fagutvikling, læring og kontinuerlig forbedring.

Fredrikstad kommune søker 2 musikkterapeuter (100 prosent) innen Psykisk helse og rus

Fredrikstad kommune søker 2 musikkterapeuter (100 prosent) innen Psykisk helse og rus

Musikkterapivideo i Verdensdagen sin kampanje

Musikkterapivideo i Verdensdagen sin kampanje