Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Fredrikstad kommune søker 2 musikkterapeuter (100 prosent) innen Psykisk helse og rus

Fredrikstad kommune søker 2 musikkterapeuter (100 prosent) innen Psykisk helse og rus

Friskliv og mestring er en virksomhet organisert under seksjon for Helse- og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten er lokalisert på Helsehuset i Fredrikstad og består pr i dag av fem avdelinger; Psykisk helse og rusmestring, Bo og aktivitet, Bo og mestring, Fysio- og ergoterapi og Læring og mestring.

Virksomhet Friskliv og mestring har siden 2014 samarbeidet med KoRus-Øst om etablering og utprøving av musikkterapi i kommunale tjenester innen psykisk helse og rusmestring.

Friskliv og mestring jobber for utvikling av kunnskap om bruken av musikkterapi som spesialisert kompetanse i kommunale rus- og psykisk helsetjenester og er fra høsten 2018 et ressurssenter på området. Musikkterapi brukes i forebygging og behandling av rusproblemer og psykisk uhelse. Det er et terapeutisk virkemiddel for rehabilitering, mestring og bedret helse. Musikkterapi er en recovery-orientert praksis, med fokus på å støtte opp under pasienters egen bedringsprosess gjennom en ressurs- og samfunnsorientert tilnærming.

Virksomhet Friskliv og mestring lyser ut 2 x 100 % faste stillinger som Musikkterapeut.

Når du klikker deg videre må du søke opp "Musikkterapeut" eller bla deg nedover i listen. 

Minikonferanse: Musikk og folkehelse

Minikonferanse: Musikk og folkehelse

Ledig stilling som Musikkterapeut i Stavanger

Ledig stilling som Musikkterapeut i Stavanger