Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Ønsker du å jobbe som musikkterapeut i kulturskolen?

Ønsker du å jobbe som musikkterapeut i kulturskolen?

Om tjenestested

Sandefjord kulturskole tilbyr undervisning i musikk, teater og visuell kunst for barn og unge fra 2-19 år. Sandefjord kulturskole er med sine tre avdelinger i Andebu, Stokke og Sandefjord, en unik arena for kulturelle uttrykk. Barn og unge gis mulighet til å utvikle sin kreativitet enten de ønsker å spille teater, tegne, male, synge eller spille et instrument. I kulturskolen styrkes elevenes kognitive og motoriske ferdigheter, man får nye venner og sist men ikke minst:  Kunstneriske ferdigheter bæres lett i bagasjen og gir livslang glede!

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 50 %
Stillingstype: Vikariat
Stilling ledig fra: 01.08.18-31.07.19

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere musikkterapeutisk arbeid med elever i grunnskolene i Sandefjord kommune
  • Veilede og støtte det øvrige personalet i kulturskolen/grunnskolene i det pedagogiske/metodiske arbeidet 
  • Tilrettelegge for godt samarbeid med foresatte
  • Dele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i kulturskolen
  • Delta i utviklingen av et inkluderende og raust arbeidsmiljø
  • Samarbeide godt med kollegaer i hele organisasjonen
Musikkterapeut - Prosjekt musikkterapi syke nyfødte

Musikkterapeut - Prosjekt musikkterapi syke nyfødte

Invitation til deltagelse i internationalt survey om Music Imagery, Guided Imagery and Music, Bonny GIM

Invitation til deltagelse i internationalt survey om Music Imagery, Guided Imagery and Music, Bonny GIM