Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapeut - Prosjekt musikkterapi syke nyfødte

Musikkterapeut - Prosjekt musikkterapi syke nyfødte

Avdeling for nyfødte behandler premature barn ned til 26. svangerskapsuke, syke nyfødte og barn under 3 måneder som krever intensivbehandling. Avdelingen har fokus på foreldreinvolvering og arbeider etter Nidcap- prinsipper. 

Vi søker musikkterapeut og prosjektleder til "Prosjekt Samspill - musikkterapi til syke nyfødte" 
Prosjektets overordnede mål er å utvikle og prøve ut musikkterapitilbud tilpasset nyfødtintensivavdelinger, og å formidle erfaringer med overføringsverdi til nyfødtavdelinger nasjonalt. Prosjektet er toårig og ble igangsatt høsten 2017. Det har god fremdrift og forankring i klinikken. Prosjektleder skal nå over i annen stilling, og vi søker derfor ny prosjektleder for gjennomføring av prosjektets andre år. Vi søker deg med relevant kompetanse og interesse for musikkterapi med syke nyfødte og deres familier. Erfaring fra sykehus og/eller arbeid med sped- og småbarn og deres familier er ønskelig. Du er selvstendig og har engasjement for å bidra til utvikling av fagområdet musikkterapi på nyfødtintensivavdelinger og familieorientert praksis. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen i samarbeid med Prematurforeningen. 

Prosjektleder vil få veileder ved Avdeling for forskning og utvikling i BUK, samt opplæring fra musikkterapeut med klinisk erfaring og kompetanse på musikkterapi til syke nyfødte. Prosjektet er organisert under Avdeling stab i BUK lik det øvrige musikkterapitilbudet i klinikken, og rapporterer til avdelingsleder. 
 

Invitasjon til artikkelbidrag: Musikk i pediatrien i de nordiske landene

Invitasjon til artikkelbidrag: Musikk i pediatrien i de nordiske landene

Ønsker du å jobbe som musikkterapeut i kulturskolen?

Ønsker du å jobbe som musikkterapeut i kulturskolen?