Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapeut søkes til Ålesund kulturskole

Musikkterapeut søkes til Ålesund kulturskole

100 % stilling, vikariat ledig for snarlig oppstart eller etter avtale. Siste arbeidsdag for vikariat 31.12.19 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidet omfatter tilrettelagte musikkaktiviteter for enkeltelever og grupper i kulturskolen, i samarbeide med grunnskoler og omsorgssenter, samt seniorkor.

  • Deler av undervisningen er desentralisert, og fordrer at arbeidstaker disponerer egen bil.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker primært etter en musikkterapeut, alternativt en musikklærer med tilleggs-/spesialkompetanse.

Personlige egenskaper

  • Ved tilsetting må tilfredsstillende tuberkulin- og politiattest fremlegges.

Vi tilbyr

  • Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldende regler og avtaleverk, jf. kap. 4 i HTA.NFMT på to turer til Asia på under 50 dager!

NFMT på to turer til Asia på under 50 dager!

Unni Johns disputerer i Aalborg og feires av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Unni Johns disputerer i Aalborg og feires av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo