Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Ny musikkterapeut til forskningsprosjektet

Ny musikkterapeut til forskningsprosjektet

Søker selvstendig næringsdrivende musikkterapeut i Bergen for enkeltoppdrag i tilknytning til et forskningsprosjekt for personer med demens. Oppdraget gjelder 6 behandlingsforløp over 10 uker, pluss kartleggingstime i forkant sammen med psykolog, en time lønnet veiledning av erfaren musikkterapeut pr deltager, og en time møtevirksomhet pr deltager. Oppdragsavtale med med NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus. Må ha førerkort og tilgang til bil, noe erfaring med musikkterapi for personer med demens og kunne jobbe systematisk med datainnsamling.

Deltagere til prosjektet rekrutteres fortløpende, men vi vil forsøke så godt vi kan å samle opp deltagere til en fast ukedag med maksimalt fire deltagere pr dag. Behovet for musikkterapeut løper fra november 2018 til og med april 2019, eventuelt til oppstartede behandlingsforløp innenfor denne perioden er ferdigstilt.

Lønn etter avtale, samt kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Les mer om prosjektet på: 

https://olaviken.no/fag-og-forskning/forskning-og-kvalitetsregistre/musikkterapiprosjekt-fortsatt-ledige-plasser

Kontakt:
E-post: kristine.madso@uib.no 
Telefon: 41233963»

 

Symposium: Musikk og relasjon

Symposium: Musikk og relasjon

Ledig stilling i Porsgrunn

Ledig stilling i Porsgrunn