Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapeut søkes til Barneenheten på Sunnaas sykehus

Musikkterapeut søkes til Barneenheten på Sunnaas sykehus

I forbindelse med at nytt sykehusbygg sto ferdig sommer 2015, ble det opprettet en egen enhet for barn og unge. Enheten er tilknyttet avdeling for ryggmargskade – med 16 sengeplasser for voksne pasienter. Enheten har fem sengeplasser – og tar i mot barn og ungdom med alvorlig ervervet hjerneskade eller ryggmargskade i aldersgruppen 6 til 18 år.

Oppholds lengde varierer fra en uke til ca. tre måneder avhengig av skadeomfang og type opphold de kommer inn til.

Vi har stor tro på musikkterapi som behandlingsform – og ønsker et samarbeid med en musikkterapeut som kan komme til enheten en ettermiddag pr uke i ca 2 timer. Det vil være ulike tilnærminger alt etter hvordan pasientgruppen er sammensatt, enten individuelle timer – eller timer i gruppe. Barneenheten har eget leke – og aktivitetsrom som er egnet til denne aktiviteten.

Høres dette ut som noe du kunne tenke deg, kan du kontakte avdelingsleder
Kristine Eide Sørland på telefon 977 34 784

Søknadsfrist 26.09.17

Musikkterapiens gullalder

Musikkterapiens gullalder

Responsiveness in Music Therapy Improvisation: A Perspective Inspired by Mikhail Bakhtin

Responsiveness in Music Therapy Improvisation: A Perspective Inspired by Mikhail Bakhtin