Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Flora kommune søker Musikkterapeut i 50% stillling

Musikkterapeut

50% stillling i omsorgstenesta

Ønskjer du å vere med å vidareutvikle musikkteraperapeuttilbodet i omsorgstenesta, så har vi no ledig 50% stilling, i tillegg til ressursen vi allereie har. 

Stillinga sine arbeidsoppgåver vil være:
- Meiningsfulle og målretta musikkaktivitetar både individuelt og for grupper
- Skriftlege gjeremål og metodar i arbeidet
- Rettleie medarbeidarar i høve til musikkaktivitetar
- Fagansvar kultur og helse /miljøbehandling

Kvalifikasjonskrav
Relevant musikkterapeutisk utdanning på høgskule/universitetsnivå, søkjarar med anna relevant utdanning vil også bli vurdert.

Andre kvalifikasjonar
- IT kunnskapar
- Erfaring frå liknande arbeid
- Personlege eigenskapar som kreativitet og løysingsorientering vert tillagt stor vekt

Meir informasjon
Informasjon om stillinga får du ved å ta kontakt med
pleie- og omsorgssjef Ragnhild Holm tlf. 99 02 87 39
eller fagleg leiar Stine Hovland tlf. 41 53 49 37.

Elektronisk søknadsskjema finn du på
www.flora.kommune.no/ledige-stillingar.

Søknadsfrist er sett til 05.10.2017.

Stillingsnummer: 1401-2017-09-13 (Oppgis ved kontakt med NAV)Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Firda
Annonsert: 23.09.2017

Kunst og kreativitet i barnevernfeltet – hva og hvorfor?

Musikkterapiens gullalder

Musikkterapiens gullalder