Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Ledig stilling i Aleris

Ledig stilling i Aleris

Stillingsbeskrivelse

Generelt om stillingen:

Tiltak basert på musikk, aktivitet og bevegelse kan være meningsfulle tiltak som fremmer helse, mestring og livskvalitet. Aleris Omsorg Norge tilbyr musikkterapi til barn, unge og voksne i alle livssituasjoner. Tilbudet har en forebyggende tilnærming, der kontakt og samhandling fokuseres slik at gode relasjoner kan utvikles og nærmiljøtiltak kan sikres. Musikkterapi tilbys enten som individuelt tilrettelagt tiltak eller som fellesskapsorienterte aktiviteter. Den musikkterapeutiske tilnærmingen fokuserer at hver enkelt deltaker i samarbeid med musikkterapeuten skal oppleve mestring gjennom musikkaktiviteter tilpasset hvert enkelt barn, ungdom eller voksen. Sammen utforskes aktiviteter som samspill, lytting, fremføringer, studioinnspilling og låtskriving. I tillegg gir musikkdeltagelsen muligheter for gode samtaler og gode felles opplevelser. Aktivitetene tilpasses deltakernes arbeid, skole eller fritid. Dermed foreligger muligheten for at ferdigheter som læres gjennom musikken kan brukes i nye sammenhenger. Personale i institusjonene inviteres til å delta. Dette gir muligheter for positiv kontakt med viktige mennesker i den enkeltes liv.

Arbeidsoppgaver:

  • Videreutvikle musikkterapi som tilbud i Aleris Omsorg Norge.
  • Delta i tverrfaglige team med tanke på å gi tilbud til barn, unge og voksne
  • Musikkterapeuten vil jobbe med barn, unge og voksne som bor på institusjon eller fosterhjem

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter godkjent musikkterapeut med 5-årig mastergradsutdanning i musikkterapi Du må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel, ha god arbeidskapasitet og være med og bidra til miljøet på en positiv måte. Søker må beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig, og ha gode datakunnskaper Det er ønskelig at du har jobberfaring som musikkterapeut.

Egenskaper:

Vi søker etter en musikkterapeut som kan være med på å utvikle stillingen videre. Du vil jobbe tett opp mot andre helseprofesjoner som psykologer og miljøterapeuter. Samhandling og kommunikasjonsegenskaper blir derfor vesentlig. Det er viktig for oss at du er opptatt av å ha kvalitet på arbeidet du utfører.

Vi tilbyr:

  • Stillingsbrøk: 50 % prosjektstilling med mulighet for utvidelse
  • Lønn etter avtale
  • Høgt faglig nivå
  • Fleksibel arbeidstid
  • Veiledning
  • Konkurransedyktig pensjonsordning
Førsteamanuensis (100 %) i musikkterapi

Førsteamanuensis (100 %) i musikkterapi

MFOs yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter - ny revidert versjon

MFOs yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter - ny revidert versjon