Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Fjell kommune søker etter musikkterapeut

Fjell kommune søker etter musikkterapeut

Fjell kulturskule søkjer ny medarbeidar i 70 % fast stilling.

Om arbeidsplassen
Fjell er ein kommune i sterk utvikling og det er no framtida vert skapt. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er opptekne av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Fjell kulturskule tilbyr undervisning innan musikk, dans, teater, kul mat og visuelle kunstfag, og har i dag 380 elevplassar. Kulturskule tilbyr også musikkterapi og undervisning tilrettelagt for menneske med særlege behov.

Kvalifikasjonar
Må ha:

  • Bachelorutdanning innan relevant fagområde
  • Hovudutdanning innan musikk
  • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
  • Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensera for manglande formell utdanning
  • Ønskjeleg med Undervisningserfaring
MFOs yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter - ny revidert versjon

MFOs yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter - ny revidert versjon

Rockovery: Bergen

Rockovery: Bergen