Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

ÅRSMØTE I NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI

ÅRSMØTE I NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI

ÅRSMØTE I NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI
Styret i Norsk Forening For Musikkterapi innkaller til årsmøte 29. mars 2019

NÅR:
Fredag 29. mars, kl. 18.00 - 20.00

STED:
Seilet - Huset for kunst og kultur i skolen
Fossveien 24, Merk: Inngang vis a vis Steenstrups gate 17

 

Det blir lett servering på møte. Vi håper du setter av dagen og melder fra om du kommer til info@musikkterapi.no.

SE ÅRSMØTE DIREKTE

Kan du ikke delta vil vi sende hele årsmøte direkte på våre Facebook-sider her.
 
Velkommen!

Samarbeidsavtale mellom Creo og Fellesorganisasjonen - Spekter Helse

Samarbeidsavtale mellom Creo og Fellesorganisasjonen - Spekter Helse

Veiledende stillingsbeskrivelse for musikkterapeuter

Veiledende stillingsbeskrivelse for musikkterapeuter