Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse-og rusfeltet

Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse-og rusfeltet

Når: Torsdag 9. november kl. 11.30 – 15.30
Hvor:  Auditoriet, 2. hus, 1. et. Norges musikkhøgskole

Til toppmøtet inviteres ledere, fagfolk, forskere, brukerorganisasjoner og politikere fra hele Østlandet. Målet er å spre kunnskap om musikkterapi, og å diskutere og iverksette implementeringen av musikkterapi i dette feltet. Arrangører er Norsk forening for musikkterapi, Senter for forskning i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole (CREMAH), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rusfeltet.

Fulltegnet Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet

Fulltegnet Toppmøte om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet

– Vi må utdanne dobbelt så mange musikkterapeuter

– Vi må utdanne dobbelt så mange musikkterapeuter