Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Solgården Sykehjem Dagsenteret søker miljøterapeut

Solgården Sykehjem Dagsenteret søker miljøterapeut

Solgården Sykehjem Dagsenteret har ledig vikariat ut 2018. Stillingen passer fint for en med musikk og helse/musikkterapi bakgrunn.Dagsenteret ved Solgården Sykehjem tar i mot brukere fra hele Asker Kommune, og har plass til 15 brukere daglig. Dagaktivitetstilbud for personer med demens skal bidra til en meningsfull hverdag med fokus på hverdagsaktivitet, mestring, trygghet og sosialt samvær. Målet er at aktivitetene skal tilpasses brukergruppens behov, interesser, lokal kultur og mulighetene som ligger i dagtilbudets inne og ute arealer. Virksomheten har fokus på hverdagsmestring og brukermedvirkning.

Dagsenteret har et vikariat ledig i 50 % stilling fra d.d frem til 31.12.2018

Vi søker deg som:

- Er faglig trygg og deler din kompetanse med andre
- Har fokus på muligheter og er løsningsorientert
- Har evne/erfaring til å kunne vise til nytekning og kreativitet
- Liker å jobbe tverrfaglig og samarbeider godt med andre

Lønnsutviklingen for musikkterapeuter i norske kommuner

Lønnsutviklingen for musikkterapeuter i norske kommuner

Musikkterapeut søkes til Betanien DPS

Musikkterapeut søkes til Betanien DPS