Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapeut søkes til Betanien DPS

Musikkterapeut søkes til Betanien DPS

20 % fast stilling ved Betanien DPS - avdeling psykose

Om oss
Betanien er et privat sykehus med driftsavtaler med Helse Vest RHF. Betanien sykehus består av distriktpsykiatrisk senter, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, dagkirurgisk senter og røntgen- og laboratoriesenter. Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 53 000 innbyggere over 18 år. Betanien DPS har poliklinisk-, dag-, ambulant- og døgnbehandling. Betanien DPS er organisert i 3 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri, Avdeling psykose, Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørendeveiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.

Avdelingen består av en åpen døgnenhet med 12 døgnbehandlingsplasser, derav to av dem er brukerstyrte. Avdelingen har et særlig ansvar for personer med psykoselidelser som har behov for planlagte eller akutte opphold. I tillegg til døgnbehandling tilbyr enheten dagbehandling og poliklinisk oppfølging i egen psykosepoliklinikk. Avdelingen søker nå etter en musikkterapeut i en nyopprettet stilling 20% fast. Senteret jobber for tiden med å kjøpe inn utsyr til et egnet rom for musikkterapi.

Kvalifikasjoner
Musikkterapeuter med godkjent utdanning i musikkterapi. 
Mastergrad eller toårig vidareutdanning i musikkterapi.
Relevant erfaring, helst fra psykisk helsevern.

Arbeidsoppgaver

Musikkterapeuten vil ha ansvar for musikkterapitjenesten ved Betanien DPS
- skal tilrettelegge og gjennomføre musikkterapeutiske opplegg for pasientene både individuelt og i grupper.
- skal vurdere, sammen med behandler, hvem som kan få tilbud om musikkterapi
- skal delta på behandlingsmøter og skrive rapporter
- skal holde seg faglig oppdatert i musikkterapi og psykisk helsevern
- skal ha kontinuerlig evaluering av musikkterapitilbudet med nærmeste overordnete

Personlige egenskaper

Vi ønsker en person som er god til å kommunisere både med pasientene og personalet, har evne til å motivere, observere og lytte. Gode samarbeidsegenskaper er viktig, men også å kunne arbeide individuelt. Kunne bruke band-instrument.

Vi tilbyr
Stiftelsen Betanien Bergen tilbyr en utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som leie av leiligheter i Spania og hytte i Alvøen. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale.

Dokumentasjon
Attester, vitnemål og lignende tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist  
 31.01.2017   

Kontaktperson
Kirsti Sætre, Avdelingsleder, tlf: 55507425, kirsti.saetre@betanien.no
Brede Aasen, Leder Betanien DPS, tlf: 55507380, Brede.Aasen@betanien.no

Solgården Sykehjem Dagsenteret søker miljøterapeut

Solgården Sykehjem Dagsenteret søker miljøterapeut

 Aktivitetsleder for ”Musikk for alle”

Aktivitetsleder for ”Musikk for alle”