Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

 Aktivitetsleder for ”Musikk for alle”

Aktivitetsleder for ”Musikk for alle”

”Musikk for alle” er en ny fritidsaktivitet for barn og unge med utviklingshemning. KFUK-KFUM søker en person som evner å utvikle et nytt og spennende musikk- og aktivitetstilbud for målgruppen. 

KFUK-KFUM Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på sosialt arbeid og inkludering, og har som ambisjon å bli en ledende aktør på det forebyggende feltet. Nå søker vi deg som vil være med på reisen mot å realisere våre mål.  

Forandringshuset er til for å svare på barn og unges behov. Vårt viktigste oppdrag er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi kjemper for alle unges rett til å leve som hele mennesker, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap. 

I tråd med Forandringshusets oppdrag og KFUK-KFUMs fokusområder og langtidsstrategi er det et mål i seg selv å rekruttere personer med ulik tro og livssyn som frivillige medarbeidere, ledere og ansatte til utvikling og drift av Forandringshuset. 

Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. 

Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre. 

Musikkterapeut søkes til Betanien DPS

Musikkterapeut søkes til Betanien DPS