Innledning ved Viggo Krüger

Vi blir stadig flere musikkterapeuter som forholder oss til stadig flere målgrupper, dette gjør at vi i større grad enn tidligere trenger et økt fokus på hvordan vi forholder oss til fagpolitiske og fagstrategiske problemstillinger knyttet til hvert enkelt felt. 

Tekst: Viggo Krüger

FAGPOLITIKK PÅ DAGSORDEN

Med firerpartsamarbeidet settes det fagpolitiske arbeidet for musikkterapeuter på dagsordenen. Arbeidsgruppen består av lederne for Norsk forening for musikkterapi, Musikernes Fellesorganisasjon, Norges Musikkhøgskole og Griegakademiet.

Tekst: Ingelill Eide

VEIEN TIL INNFLYTELSE

Organisasjoner oppstår fordi folk med felles mål og interesser slutter seg sammen for å jobbe for det de er opptatt av og tror på. Etter hvert skjønner man at det er viktig å jobbe systematisk for å vinne gehør for det man står for, enten hos folk flest eller hos beslutningstagere. Denne teksten gir innspill til strategisk påvirkningsarbeid i fagpolitiske saker

Tekst: Wegard Harsvik

Musikkterapi og barnevern

Musikkterapi som tilnærming i barnevernsarbeid er i utvikling, og det foreligger i dag noe musikkterapipraksis innenfor dette tverrfaglige feltet i Norge. Bergen var først ute, og i senere tid har det også blitt startet opp tilbud i andre deler av landet, som i Oslo og Trondheim.

Tekst: Viggo Krüger

Musikkterapi i pediatrien

Årlig blir flere hundre tusen barn og ungdom mellom 0-18 år innlagt på sykehus. Alvorlighetsgraden varierer fra korte opphold med ukompliserte inngrep til livstruende – eller kronisk sykdom som krever behandling og oppfølging over lengre tid. Musikkterapi på sykehus har et overordnet mål om å fremme fysisk og psykisk helse.

Tekst: Tone Lindmo Leinebø

Det kuperte fagpolitiske terrenget

MFO sitt fagpolitiske utvalg jobber for å gjøre informasjonsgapet mellom musikkterapeutene og MFO mindre. Musikkterapeutspesifikke spørsmål knyttet til arbeidstid, stillingskoder, arbeidsoppgaver og arbeids- og lønnsbetingelser er noen av de spørsmålene utvalget tar opp.

Tekst: Gisle Fuhr og Christine Wilhelmsen