Avtaleverk og tariffavtaler

Her kan du laste ned og se diverse avtaler tilknyttet ulike stillinger for musikkterapeuter. Avtalene er fremforhandlet av Creo, fagforeningen vi anbefaler alle musikkterapeuter å være medlem av.

Les mer på creokultur.no