Tidsskriftet

Norsk Forening For Musikkterapi gir ut tidsskriftet Musikkterapi 2 ganger pr. år. Tidsskriftet inneholder fagartikler, metodisk stoff, informasjonsstoff, debatter, rapporter, intervjuer, bokanmeldelser, stillingsannonser, m.m.

Vil du abonnere på tidsskriftet, ta kontakt info@musikkterapi.no. Ønsker du enkeltnummer koster disse 100 kroner.

Vårt ISSN-nummer er: 0800-126X

Innlegg sendes til ingelill@musikkterapi.no.

Vitenskapelig redaksjon

En vitenskapelig redaksjon har rutine for innhenting av uavhengige ekspertuttalser forut for publisering. Vårt fagfelle nettverk består nå av 15 medlemmer.

Vi ønsker å etablere et stort fagfelle-nettverk for vurdering artikler til Musikkterapi. Ta kontakt med oss om har interesse av å bli med i dette nettverket på info@musikkterapi.no.

Redaktør:

Ingelill Eide
ingelill@musikkterapi.no

Ansvarlig utgiver, annonser og oppsett

Kristian Ulyses Andaur
info@musikkterapi.no

 

Digital versjon av tidsskriftet

Styret har det siste år har flere diskusjoner rundt bladet sammen med daglig leder og redaktør. Ved siste norske konferanse i musikkterapi inviterte redaksjonen også til åpent redaksjonsmøte for å diskutere dette. Tilbakemeldingen var at flere ønsket en digital versjon av tidsskrift. Flere så nødvendigheten av å lettere kunne dele artikler for å øke kunnskapen om musikkterapi. Ved en full digital versjon av bladet kan en lettere bruke tekstene i fagpolitiske arbeidet og dermed lettere kunne påvirke sentrale myndigheter, arbeidsplasser, media og andre aktører i arbeidet for å bedre vilkårene og rammene for musikkterapeuter i Norge. 

Vi vil derfor det neste året gi ut tidsskriftet i både trykt og digital versjon. Foreningen og redaktøren spesielt arbeider parallelt med dette med en ”Open accsess-løsning” som lettere vil kunne gjøre bruk av innholdet i det faglige arbeidet.