OM OSS

Norsk Forening For Musikkterapi (NFMT) ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge. Foreningen samarbeider med ulike organisasjoner for å oppnå et bedre musikktilbud for mennesker med særlige behov.

Prioriteringer 2016 – 2017

Hovedfokuset til NFMT vil være å styrke det fagpolitiske og fagstrategiske arbeidet. Foreningen har etablert fagstrategisk utvalg (FSU) og fagpolitisk utvalg (FPU). Foreningen har tatt på seg å være koordinator for firepartssamarbeidet (MFO, NMFT, UIB og NMH). Som koordinatorer arrangerer vi møter for våre egne utvalg og for aktørene i samarbeidet. Vi sprer informasjon som utarbeides gjennom samarbeidet. Hovedmålsetning for firepartsamarbeidet er å bygge musikkterapi som profesjon. Per i dag er følgende aksjonspunkter sentrale; arbeide for å øke antall studieplasser i Oslo og Bergen og øke den generelle samfunnsdeltagelsen (media etc).

Foreningen vi følge opp de nye nasjonale retningslinjene (psykisk helse og rus). I tillegg vil vi arbeide for å få liknende retningslinjer innenfor andre felt. Vi ser dette i sammenheng med en utvidelse av stillinger over hele landet. Vi vil også bidra i arbeidet med å øke søkermassen til utdanningene i både Oslo og Bergen gjennom markedsføring rettet mot videregående skoler og folkehøyskoler.

Styret legger vekt på at tidsskriftet Musikkterapi opprettholder kvaliteten og utvikles videre. Styret påpeker viktigheten med et godt innhold og et pent design, da tidsskriftet er vår viktigste kanal ut til våre medlemmer. Det er også viktig at redaksjonen bidrar med saker til nettsidene og nyhetsbrev. Styret ønsker at NMFT utvikler sine egne nettsider i løpet av 2016-2017. Foreningens utvalg (FSU og FPU) skal synliggjøres via sidene.