Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Dagskonferanse: Musikk er livet!

Dagskonferanse: Musikk er livet!

Konferansen presenterer faglige og kunstneriske innlegg av fagpersoner og ungdommer om bruk av musikk som forebyggende verktøy i utfordrende overganger.

25. oktober 2017 i Auditoriet i Nygårdsgaten 114 i Bergen (Uni Research Helse).

Det nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi i barnevernsfeltet er arrangør og faglig ansvarlig for konferansen.

Medlemmer av arrangementskomite: Hilde Baardsen (Bufetat region vest), Nina Bolstad (Bergen kommune) og Viggo Krüger (Aleris Omsorg Norge/GAMUT, Griegakademiet).

Nettverket har som målsetning å arbeide for implementering av eksisterende kunnskap og finne gode arenaer for praksisutvikling og for etablering av nye forskningsprosjekt.

Kompetansenettverket samler representanter fra

POLYFON-konferansen 2017

POLYFON-konferansen 2017

Førsteamanuensis (100 %) i musikkterapi

Førsteamanuensis (100 %) i musikkterapi