Musikkterapi og autisme – forsking og praksis i rørsla

KOMMENTAR: Den store internasjonale studien som undersøkte effekten av improvisatorisk musikkterapi hos barn med autisme – TIME-A prosjektet – er avslutta. Mange har sett fram til å sjå utfallet, men som Merete Lippert Tobiassen skriv i sin kommentar til TIME-A resultata, blei dei ikkje slik som forventa. 

Karin Mössler, Forsker II GAMUT, Uni Research Helse

MFO har enkeltmedlemmer ansatt i ulike helseforetak, og det kan by på utfordringer å ivareta disse medlemmene, særlig med tanke på lokale lønnsforhandlinger. FO har tillitsvalgte i alle helseforetak. MFO og FO inngår derfor en samarbeidsavtale med målsetning og at MFOs medlemmer skal  bedre ivaretas i lønnsutvikling, og informeres om saker som drøftes og forhandles i det enkelte helseforetak

Fagfelt i framgang!

Musikkterapi i Pediatri (MiPe) hadde i november 2017 nok et engasjerende og motiverende to-dagers seminar. Denne gangen møttes de i Bergen, og Barne-og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus var vertskap med støtte fra POLYFON. Seminaret ble lagt opp til en lukket dag for nettverket og en åpen seminardag med inviterte forelesere.

Av Julie Mangersnes