Musikkterapi og autisme – forsking og praksis i rørsla

KOMMENTAR: Den store internasjonale studien som undersøkte effekten av improvisatorisk musikkterapi hos barn med autisme – TIME-A prosjektet – er avslutta. Mange har sett fram til å sjå utfallet, men som Merete Lippert Tobiassen skriv i sin kommentar til TIME-A resultata, blei dei ikkje slik som forventa. 

Karin Mössler, Forsker II GAMUT, Uni Research Helse

MFO har enkeltmedlemmer ansatt i ulike helseforetak, og det kan by på utfordringer å ivareta disse medlemmene, særlig med tanke på lokale lønnsforhandlinger. FO har tillitsvalgte i alle helseforetak. MFO og FO inngår derfor en samarbeidsavtale med målsetning og at MFOs medlemmer skal  bedre ivaretas i lønnsutvikling, og informeres om saker som drøftes og forhandles i det enkelte helseforetak

Fagfelt i framgang!

Musikkterapi i Pediatri (MiPe) hadde i november 2017 nok et engasjerende og motiverende to-dagers seminar. Denne gangen møttes de i Bergen, og Barne-og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus var vertskap med støtte fra POLYFON. Seminaret ble lagt opp til en lukket dag for nettverket og en åpen seminardag med inviterte forelesere.

Av Julie Mangersnes

KOMP

Støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hip hop med mer – har søknadsfrist 15. desember 2017.